Cảnh sát châu Âu và các công ty bảo mật lập liên minh chống mã độc tống tiền

Europol, Cảnh sát quốc gia Hà Lan, Intel Security và Kaspersky Lab đã thành lập một dự án goi là "No More Ransom" nhằm giúp người dùng chống lại nạn Ransomware tràn lan hiện nay.

Phần mềm eOffice

Phần mềm eOffice 5.8

 • ARROW 450W

  Liên hệ

  ARROW 450W
  12 tháng
 • ACBEL E2 510

  Liên hệ

  ACBEL E2 510
  12 tháng
 • KEYBOARD-720U

  Liên hệ

  KEYBOARD-720U
  12 tháng
 • GA-H81M-DS2

  Liên hệ

  GA-H81M-DS2
  36 tháng
 • GA-H61M-DS2

  Liên hệ

  GA-H61M-DS2
  36 tháng
 • ASUS H81M-P

  Liên hệ

  ASUS H81M-P
  36 tháng
 • CPU I5-6400

  Liên hệ

  CPU I5-6400
  36 tháng
 • CPU I3-6100

  Liên hệ

  CPU I3-6100
  36 tháng
 • Cartridge 308

  Liên hệ

  Cartridge 308
 • Hộp mực HP 2055dn

  Liên hệ

  Hộp mực HP 2055dn